=

nhà máy trộn bi barit tập trung

chăm sóc đồng cỏ tự nhiên; thả bèo nuôi lợn; trồng cây …Nội dung chuyển sang thanh bên ẩn Đầu 1 Tên gọi 2 Lịch sử Hiện/ẩn mục Lịch sử 2.1 Phong trào tự quản 2.2 Cách mạng và các bước đi đến độc lập 2.3 Nội chiến Ireland 2.4 Hiến pháp 1937 2.5 Lịch sử gần đây 3 Địa lý 4 Chính trị Hiện/ẩn mục Chính trị 4.1 Chính quyền địa phương 4.2 Pháp luật 4.3 Quan hệ ...Tổ chức khám giám định sức khỏe khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc tỉnh

Tìm hiểu thêm

thành phố trưng cầu; khám giám định pháp y khi cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu. 2. Đào tạo cán bộ y tế: a. Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ …Nhóm này gồm: Các hoạt động trồng cây nông nghiệp hàng năm chưa được phân vào các nhóm từ 0111 đến 0119. Gồm: Các hoạt động trồng cây thức ăn gia súc như: trồng ngô cây

Tìm hiểu thêm