=

bộ phận mangan cho máy nghiền hình nón

2. SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC VÙNG ; 2.1. Phải lập sơ đồ cấp nước vùng để xác định khả năng và sự hợp lý về kinh tế trong việc sử dụng nguồn nước để cấp cho các đối tượng có yêu cầu khác nhau về chế độ dùng nước

Tìm hiểu thêm

nhóm 9845 với tên hàng " Ống dẫn sử dụng cho dẫn dầu hộp số ô tô" kể từ ngày 01/01/2021 để hưởng thuế suất thấp hơn của mã. 79. Bánh xe chưa được lắp lốp (dùng cho xe thuộc nhóm 8703) 87087032. 98459020. DN không khai báo theo mã ...Từ 01/01/2021

Tìm hiểu thêm

về khối lượng và chất lượng …Bộ phận của hộp số (dùng cho xe thuộc nhóm 8703) 87084092. 98459010 . DN không khai báo theo mã số Chương 98 hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại sau đây:Thông tin về mã HS 73269099 - Loại khác. Chú giải chương 1. Trong Chương này khái niệm "gang đúc" áp dụng cho các sản phẩm thu được từ quá trình đúc trong đó hàm lượng sắt tính theo trọng lượng lớn hơn hàm lượng của từng nguyên tố khác và thành phần hóa học của nó khác với thành phần hóa học của thép ...

Tìm hiểu thêm