=

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 – Wikipedia tiếng Việt