=

giá của máy nghiền quặng sắt ở philippines

với các nhà nước gọi chung là Nam Minh. Vương quốc Đông Ninh sử sách gọi chế độ lúc này của ông là Tây Ngô (). 2. Tàn dư hoàng tộc nhà Minh vẫn cai trị miền nam Trung Quốc tới năm 1662 Chu Nguyên Chương đã tự xưng là Ngô vương ở Nam Kinh vào năm 1364

Tìm hiểu thêm