=

khối autocad mỏ nghiền

5 ...5: 1.2.1.3. Trạm nghiền xi măng: TCS (triệu tấn xi măng/năm) > 15 ÷ 1 < 05: 0 sét5 ÷ 1 và các nguyên liệu cho ngành vật liệu xây dựng khác) TCS (triệu m 3 sản phẩm/năm) ≥ 3 < 3: 1.2.1.2. Nhà máy sản xuất xi măng: TCS (triệu tấn xi măng/năm) > 1: 0

Tìm hiểu thêm