=

nghiền nga mp nón máy nghiền

Bảo Tàng từ nhà để xe của Dann bắt đầu sưu tập kỷ vật về Việt Nam để làm… bảo tàng. 50 năm sau nay đã thành một công viên ...202296· Năm 1965 cậu bé Dann 10 tuổi của thành phố cổ Marysville có người bạn lớn đi lính sang Việt Nam chiến đấu. Nhận thư bạn lớn từ chiến trường Dĩ An

Tìm hiểu thêm