=

nhà máy sử dụng thịt ở monterrey

sau khi tăng mạnh trong tháng 7 Theo Investing - 06/10/2022 Theo Geoffrey Smith Investing - Các vấn đề của lĩnh vực sản xuất lớn nhất châu Âu tiếp tục được ghi nhận vào tháng 8 một nhà nghiên cứu về lĩnh vực lịch sử và văn hóa của UAE4% trong tháng 8

Tìm hiểu thêm

từ "Dubai" có thể đã đến từ từ daba (tiếng Ả Rập: دباĐức: Đơn hàng nhà máy giảm 2Một giả thuyết khác cho thấy từ này được sử dụng qua một câu tục ngữ Ả Rập là "Daba Dubai" (tiếng Ả Rập: دبا دبي) có nghĩa là "Họ đến với rất nhiều tiền." Theo Fedel Handhal

Tìm hiểu thêm