=

chế biến frac cát tăng độ đục

5 x 10 −31 g/cm³ : Nhiệt độ trung bình: 2 vật chất tối (26Mật độ trung bình: 4 năng lượng tối (684%: Là một phần trong loạt bài về: Vũ trụ học vật lý; Vụ Nổ Lớn · Vũ trụ; Tuổi của vũ trụ ...3%) Hình học: Hầu như phẳng với sai số biên chỉ 0

Tìm hiểu thêm